kampenForDetPrivataAlternativet
Kampen för det privata alternativet

”Efter mina larm om brist i kassan och att vi bara har några dagar kvar att leva så har paniken etablerat sig även hos Jens och Ulf. Vår idé när vi sitter med askgrå ansikten och känner oss helt uppgivna är att ta hjälp av dem som själva har glädje av att vi finns. Vilka kan det vara månne? Vårt erbjudande är att endera kommer det att endast finnas ett bryggeri i Sverige inom några veckor eller så har vi kvar konkurrensen och det privata alternativet kommer att fortsätta utmana staten.”

Kampen för det privata alternativet är en riktig thriller där man inifrån får följa de utmaningar som mötte företaget Spendrups Bryggeri under 80- och 90-talen. En annan tid jämfört med nu. En tid då det från början i stort sett fanns endast ett bryggeri i Sverige. Men två bröder med driv och engagemang hade bestämt sig för att ändra på det.

Kampen för det privata alternativet är ett unikt dokument där man får klart för sig vad dagligt flit mot ett utpekat mål kan åstadkomma och vilka verktyg som man kan använda i en företagsledning för att i första hand överleva och i andra hand utvecklas. Boken är också helt unik på det sättet att författaren, Jan Nordin, är initierad och att det inte är någonting som återberättats utan kommer direkt från källan. Inga deckare med mord behövs för att uppnå dramatik. Mer spännande och insiktsfullt än så här blir det inte.


Pris Inbunden: 275 SEK

Beställ nu!